TIKTOK CLI - #134 ĐẠI THIÊN THẦN JIBRIL KHUYÊN THIÊN SỨ MUHAMMAD NĂM ĐIỀU Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

#134 ĐẠI THIÊN THẦN JIBRIL KHUYÊN THIÊN SỨ MUHAMMAD NĂM ĐIỀU

89 xem