TIKTOK CLI - #63 HÃY THỜ PHƯỢNG ALLAH BẰNG TÌNH YÊU VÀ LÒNG BIẾT ÓN NGÀI Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

#63 HÃY THỜ PHƯỢNG ALLAH BẰNG TÌNH YÊU VÀ LÒNG BIẾT ÓN NGÀI

266 xem