TIKTOK CLI - #68 BẤT CỨ THỨ GÌ BẠN TỪ BỎ VÌ SỢ ALLAH NGÀI SẼ BAN CHO BẠN THỨ KHÁC TỐT HƠN Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

#68 BẤT CỨ THỨ GÌ BẠN TỪ BỎ VÌ SỢ ALLAH NGÀI SẼ BAN CHO BẠN THỨ KHÁC TỐT HƠN

177 xem