TIKTOK CLI - #187 TRẢ LỜI CHO CÂU NÓI NẾU NHƯ THỰC SỰ CÓ ALLAH THÌ THẾ GIỚI ĐÂU TỒN TẠI NHỮNG THỨ KHÔNG HOÀN HẢO Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

#187 TRẢ LỜI CHO CÂU NÓI NẾU NHƯ THỰC SỰ CÓ ALLAH THÌ THẾ GIỚI ĐÂU TỒN TẠI NHỮNG THỨ KHÔNG HOÀN HẢO

34 xem