TIKTOK CLI - #167 NGƯỜI PHỤ NỮ SALAH TẬP THỂ CÓ ĐƯỢC QUYỀN NÓI AMEEN LỚN TIẾNG KHÔNG Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

#167 NGƯỜI PHỤ NỮ SALAH TẬP THỂ CÓ ĐƯỢC QUYỀN NÓI AMEEN LỚN TIẾNG KHÔNG

54 xem