TIKTOK CLI - 79# HÃY DUY TRÌ NHỮNG LỜI CẦU XIN MÀ THIÊN SỨ CỦA ALLAH ĐÃ DẠY Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

79# HÃY DUY TRÌ NHỮNG LỜI CẦU XIN MÀ THIÊN SỨ CỦA ALLAH ĐÃ DẠY

145 xem