TIKTOK CLI - #78 ALLAH YÊU THÍCH NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT VÀ CÁC DẤU VẾT Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

#78 ALLAH YÊU THÍCH NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT VÀ CÁC DẤU VẾT

162 xem