TIKTOK CLI - #90 LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA ALLAH BAO TRÙM TẤT CẢ MỌI THỨ Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

#90 LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA ALLAH BAO TRÙM TẤT CẢ MỌI THỨ

127 xem