TIKTOK CLI - #58 GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC CỦA SỰ KHIÊM TỐN NƠI ALLAH Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

#58 GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC CỦA SỰ KHIÊM TỐN NƠI ALLAH

221 xem