TIKTOK CLI - #153 ALLAH VẪN LUÔN NHÌN THẤY HÀNH ĐỘNG CỦA BẠN Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

#153 ALLAH VẪN LUÔN NHÌN THẤY HÀNH ĐỘNG CỦA BẠN

70 xem