TIKTOK CLI - #69 NHỊN CHAY NGÀY ARAFAT ALLAH SẼ XÓA TỘI HAI NĂM VỪA QUA Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

#69 NHỊN CHAY NGÀY ARAFAT ALLAH SẼ XÓA TỘI HAI NĂM VỪA QUA

243 xem