TIKTOK CLI - #116 MUỐN TÂM BÌNH AN KHÔNG BUỒN PHIỀN THÌ HÃY TRỞ VỀ VỚI ALLAH Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

#116 MUỐN TÂM BÌNH AN KHÔNG BUỒN PHIỀN THÌ HÃY TRỞ VỀ VỚI ALLAH

92 xem